Köpa land

Att köpa land på Bali är inte helt okomplicerat. Endast indonesiska medborgare får enligt lag äga land på Bali. Däremot kan en utlänning helt lagligt leasa land och därigenom få rätt att bygga och mer eller mindre göra vad man vill på marken. Detta går att läsa om mer på sidan om att leasa land.

Viktigt att veta är att lagar och regler för hur mark får ägas och utnyttjas av utlänningar förändras med jämna mellanrum och det finns därför en möjlighet att informationen nedan har förändrats.


Hak Milik


Det som är väldigt vanligt för att komma runt den här lagen är att använda en indonesisk partner som står som ägare på alla papper. Den indonesiska medborgaren skriver sedan avtal med utlänningen som ger denna all rätt till landet. Det här kallas Hak Milik eller på engelska 'Freehold'. Den indonesiska partnern skriver på 4 kontrakt. Ett kontrakt som säger att köpsumman har lånats av utlänningen till den indonesiska partnern, ett kontrakt som ger utlänningen rätt att utnyttja marken, ett kontrakt där den indonesiska partnern bekräftar lånet från utlänningen samt dennas avsikt att äga landet och till sist ett avtal som ger utlänningen fullständig makt att sälja, belåna eller hyra ut landet.

Är du intresserad av att köpa land på Bali finns det ett flertal firmor som kan hjälpa till. Eftersom det handlar om mycket pengar är det väldigt viktigt att se till att alla papper är giltiga och kontraktet innehåller alla punkter som behövs för att skydda investeringen. Försök gärna hitta en jurist där du kan få en rekommendation av någon du litar på. Och välj indonesisk partner med omsorg. Även om kontrakten skyddar dina rättigheter då du väljer att investera i mark på Bali, så kan det uppstå problem och tvister.