Visum till Bali

Som svensk medborgare behöver du inte visum för turiständamål om inresa och utresa  sker genom ett urval av flygplatser och hamnar.  Balis flygplats Ngurah Rai (Denpasar) är en av flygplatserna som tillåter inresa med ett så kallat Visa-on-arrival.

Övriga visum

Tourist / Social visa

Vill du stanna länge än 30 dagar behöver du ansöka om ett Single-Entry Visa, vilket ger innebär möjighet att resa in och ut en gång och stanna max 60 dagar. Det vill säga, det är inte möjligt att på samma visum resa in och ut ur indonesien flera gånger under den här perioden . Den här typen av visum kostar 1020 SEK kronor och är giltigt i 60 dagar. Det är sedan möjligt att förlänga giltigheten två gånger på 60 dagar vardera genom lokala myndigheter. På Bali finns det också många visa agents som för en avgifter hjälper utlänningar att förlänga sina visum.

Mer information om detta på sidan hos Indonesiska Ambassaden Visum till Indonesien

Visum för begränsad vistelse (Limited Stay Visa)

Den här typ av visum är giltigt för en begränsad vistelse i eller migrering till Indonesien där vistelsen är på högst 2 år. Visumet kräver tillstånd från immigrationsmyndigheten i Indonesien.

Diplomat- eller tjänstevisum (Diplomatic or Service Visa)

För detta visum behöver personen inneha ett diplomatpass, tjänstepass eller FN laissez-passer.

Företag/sociala besök (Business/Social Visits)

Visum för företag eller sociala besök  måste sökas av sponsor, släktingar, vänner som är bosatta i Indonesien. Visumet kommer utfärdas av ambassaden efter att ha fått skriftligt tillstånd direkt från immigrationskontoret i Indonesien.